ปรึกษาเรื่องเอดส์และห้องไม่พร้อม โทร 1663

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประเด็นเอชไอวี/เอดส์และท้องไม่พร้อม

By nuttynui 30 ก.ค 2561 15:39:48
ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/ช่วยเหลือ ส่งต่อ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมผ่านสายด่วน 1663 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง  
ระยะเวลาโครงการฯ 24 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282-283 โครงการเซ็นเตอร์เพลส รามคำแหง 104 สะพานสูง กทม. 10240
คุณสมบัติ
  1. มีความสามารถหรือพร้อมพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษา      
  2. มีองค์ความรู้เรื่องเอดส์ เรื่องท้องไม่พร้อม และเรื่องระบบสุขภาพของประเทศ หรือพร้อมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ประสาน ส่งต่อ ติดตามผู้รับบริการ ดูแลความ  เรียบร้อยในเวร  สร้างความน่าเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่ออาสาสมัครได้  พัฒนาตัวเอง เข้าประชุม เข้าร่วมการพัฒนาต่อเนื่อง รวมถึงช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในทีม)
 
บทบาทหน้าที่
  1. อยู่เวรให้บริการปรึกษา 5 วัน/สัปดาห์ (ไม่ติดเงื่อนไขเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  2. ประสานส่งต่อ ติดตาม หน่วยบริการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้รับบริการ 
  3. ดูแล หนุนเสริม พัฒนาคุณภาพอาสาสมัคร 
  4. บันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบบริการและระบบข้อมูลร่วมกับทีม 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้  คลิก!!
ส่งใบสมัครได้ที่ thitiporn@aidsaccess.com  (ก้อย)  โทรศัพท์ 02-372-2113-4  โทรสาร 02-372-2116
 
หมดเขตส่งใบสมัคร 17 สิงหาคม 2561  
สัมภาษณ์ 22-23 สิงหาคม 2561 (ที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์)
เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2561  (หากสามารถเริ่มงานได้ 3 กันยายน 61 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-->