ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ประเด็นหลักของวันเอดส์โลกเมื่อวันที่1ธันวาคม2561ที่ผ่านมาคือ“รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไหม”ซึ่งในประเทศไทยแปลงเป็นคำขวัญว่า“ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์”การชูประเด็น“รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไหม”เป็นการส่งเสียงไปยังผู้คนทั่วโลก

กองบรรณาธิการ หลายวันก่อนสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ได้ให้บริการปรึกษาจากผู้รับบริการรายหนึ่ง ว่าแฟนของเธอ ซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และอยู่ในเรือนจำ กำลังจะขาดยาต้านไวรัส เนื่องจากไม่สามารถออกมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคมได้เธอ

จากกรณีที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ได้ยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี และยารักษาไวรัสตับอักเสบซีต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แต่กรมฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนั้นนายนิมิตร์ เทียนอุด

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม หลังจากที่โรงพยาบาลหลายแห่งจ่ายยาต้านไวรัสให้กับผู้ติดเชื้อฯ ได้น้อยลงนั้นนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ให้ข้อ

จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เนื่องจากโรงพยาบาลเปลี่ยนวิธีการจ่ายยาต้านไวรัสฯ ให้ต้องมารับถี่ขึ้น หรือบางที่ให้ไปหาซื้อยาเอง ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของผู้ติดเชื้อฯ นั้นนายอภิวัฒน์ กวาง

-->