ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

เมื่อเพื่อนร่วมชั้น ม.1 ของผมท้อง

By nuttynui 15 พ.ย 2562 10:26:39
ธิติพร ดนตรีพงษ์

การให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊คแฟนเพจของสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 จะมีการนำข้อมูลบริการมาพิจารณาทุกเดือนเพื่อดูสถานการณ์ว่าในเดือนนั้นๆ มีประเด็นอะไรที่สำคัญ เร่งด่วน หรือมีเรื่องอะไรที่ต้องเติมทักษะองค์ความรู้ให้กับผู้ให้คำปรึกษา รวมถึงสถานการณ์ของผู้รับบริการด้วย ซึ่งแต่ละเดือน เราพบวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีมารับบริการปรึกษาเรื่องท้อง มากบ้างน้อยบ้าง ต่างกันไปแต่ละเดือน

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ แนวโน้มเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีมาขอรับการปรึกษามากขึ้น เฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมามี  17  ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 10 ราย โดยทั้ง 17 รายนี้ ตั้งครรภ์แล้ว และมี 3 รายตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ เพราะไม่มีหน่วยบริการใดรับยุติการตั้งครรภ์แล้ว เนื่องจากอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์  ส่วนที่เหลือตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ โดยเหตุผลหนึ่งของการตัดสินใจดังกล่าว คือ การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เยาวชนอายุน้อยที่สุดที่ตั้งครรภ์แล้วและขอรับบริการปรึกษาคืออายุ 12 ปี แต่ปรึกษาผ่านผู้ปกครอง ซึ่งก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่า อย่างน้อยยังมีผู้ใหญ่รับรู้ และอยู่ข้างๆ คอยให้ความช่วยเหลือ

ที่น่าสนใจ คือ มีเยาวชน 1 ราย เป็นผู้ชายอายุ 13 ปี โทรมาปรึกษาให้เพื่อนอายุ 13 ปีเช่นกัน เขาเล่าว่า เพื่อนของเขาตั้งครรภ์ และอยากรีบยุติการตั้งครรภ์ เขาไม่รู้จะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อนไม่กล้าบอกใคร และยังอยากเรียนต่อ ส่วนตัวเขาเอง แม้มีเงินในบัญชีหลักหมื่น แต่สามารถกดใช้ได้เดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น เขาก็ไม่รู้จะช่วยเพื่อนอย่างไรดี

สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการปรึกษาของเยาวชน คือ การตั้งครรภ์ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และวัยรุ่นมักไม่บอกเรื่องท้องกับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ แต่พยายามหาทางจัดการปัญหาด้วยตัวเอง

เมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งเลือกปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อน ต้องยอมรับว่า เพื่อน “มีใจ” อย่างยิ่งที่อยากจะช่วยให้เพื่อนหลุดพ้นปัญหา แต่เยาวชนในวัยเท่าๆ กัน องค์ความรู้ ทักษะ การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก

จะดีกว่าไหม ถ้าผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ “ผ่านโลก” มามากกว่า จะลุกขึ้นมาช่วยเด็กที่เผชิญปัญหาเรื่องท้องให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ไม่ปล่อยให้เด็ก “เตี้ยอุ้มค่อม” กันเอง

สำหรับน้องอายุ 13 ปีคนนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไปแล้ว ยังไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้เลย ไม่รู้เหมือนกันว่า ป่านนี้น้องจะเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ได้แต่ภาวนาว่า น้องจะมีคนรับฟัง มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ได้ตัดสินใจบนความต้องการของตัวเอง และทางที่เลือกนั้นปลอดภัย หรือทำให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เรียนหนังสือตามที่ตั้งใจไว้


*** ความคิดเห็นของผู้เขียนอาจไม่จำเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกองบรรณาธิการ ***
-->