ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

โครงการเอดส์ 360 องศา

By nuttynui 3 ก.พ 2563 21:08:06
เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกันของสมาชิกคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานภายใต้นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 8 จังหวัด และมีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ซึ่งเป็นสมาชิก กพอ.เข้าร่วมกว่า 19 องค์กร โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ กันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563Setting  การทำงานกับกลุ่มผู้หญิง 8 จังหวัด ในโครงการเอดส์360 องศา
จังหวัด คลินิก ANC โรงเรียน ศูนย์ฝึกฯ /สถานพินิจ สถานประกอบการ
1. เชียงใหม่แบบ 1 ANC, รร.ศูนย์ฝึก/สถานประกอบการ 1รพ.แม่และเด็ก
2 รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงเรียนขยายโอกาส 20 แห่ง 1) ศูนย์ฝึกฯ 1 แห่ง *เปลี่ยนมาทำสถานพินิจ
 
2. ชลบุรีแบบ 1 ANC, รร.ศูนย์ฝึก/สถานประกอบการ 1 รพ.บางละมุง  4 แห่ง
-รร.3แห่ง(ขยายโอกาส2 มัธยม1)
-กศน. 1 แห่ง*
ไม่มี 2 แห่ง *เชื่อมกับ กศน.
-ศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออล

 
3. ขอนแก่นแบบ 1 ANC, รร.ศูนย์ฝึก/สถานประกอบการ 1.รพ.ขอนแก่น
2. รพ.พระยืน

 
โรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง 1)ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
2)สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
ไม่มี
4. อุบลราชธานี แบบ 1 ANC, รร.ศูนย์ฝึก/สถานประกอบการ 1.รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
2.รพ.ม่วงสามสิบ(อำเภอ)
โรงเรียนขยายโอกาส(เดิมมี16 แห่ง)
 ปัจจุบันเหลือ 15แห่ง
1)สถานพินิจฯ อุบล
2) ศูนย์ฝึกฯ อุบล
ไม่มี
5. พะเยาแบบ 2 ANC,โรงเรียน 1 รพ.พะเยา โรงเรียนขยายโอกาส 9 แห่ง ไม่มี ไม่มี
6. มหาสารคาม แบบ 2 ANC,โรงเรียน 1.รพ. นาดูน โรงเรียนขยายโอกาส 5 แห่ง ไม่มี ไม่มี
7. ชัยภูมิแบบที่ 3 ANC,สถานพินิจ 1 รพ.แก้งคร้อ ไม่มี 1)ศูนย์ฝึกฯนครราชสีมา
2)สถานพินิจฯ ชัยภูมิ
ไม่มี
8. มุกดาหารแบบที่ 3 ANC,สถานพินิจ 1.รพ.มุกดาหาร
2. รพ.คำชะอี(อำเภอ)
ไม่มี 1)สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ไม่มี
รวม 12 โรงพยาบาล 59  โรงเรียน 7 ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจ 2 สถานประกอบการ


คู่มือสำหรับคนทำงานเอดส์ 360 องศา

 
-->