ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ถาม - ตอบเรื่องสิทธิประโยชนในการยุติการตั้งครรภ์ กับ นพ.กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์แฟนเพจ ๑๖๖๓ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมาQ: ไ

ธิติพร ดนตรีพงษ์จั่วหัวเหมือนเรื่องการเมือง แต่ผู้เขียนยังอยู่ที่ประเด็น “เด็กท้อง” เหมือนเดิม ไม่ใช่ไม่ไปไหนมาไหน แต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียง แลกเปลี่ยน หยิบมาคุยกันเป็นระยะๆ เพราะลึกๆ แล้วถึงแม้มีกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปั

พรรณอุมา สีหะจันทร์วันก่อนผู้เขียนได้ดูโทรทัศน์รายการหนึ่ง สัมภาษณ์ชีวิตครอบครัวของคู่รักดารา ภาพที่เราเห็นในทีวีคือภาพครอบครัวแบบ “ในฝัน” มีลูก มีสามี ภรรยาที่รักกัน อยู่อาศัยกันในบ้านหลังสวยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มีการวาดภาพอนาคต ให้ลูกไ

สายด่วน 1663 เผยคนท้องไม่พร้อมสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐ แนะบริการสาธารณสุขควรจัดระบบปรึกษาออนไลน์และส่งยา เอื้อกรณีไม่สามารถเดินทางไปรับบริการยุติตั้งครรภ์ได้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 และโครงการ

ธิติพร ดนตรีพงษ์ก่อนหยุดยาวเข้าพรรษา มีการจัดประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติขึ้นเมื่อ 3 ก.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการประชุมตามวาระคือทุก 6 เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากทุกฝ่ายที

-->