ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

สนับสนุนเราด้วย PayPal

PayPal

สนับสนุนเราด้วยโอนเงินสด


Øสมทบทุนเป็นเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ โดยตรงได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 ชื่อบัญชี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์    เลขที่บัญชี 136-2-06606-5 สาขาถนนรามคำแหง(สัมมากร)
        

Øบริจาคช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาเอดส์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ธนาคารออมสิน สาขาเพียวเพลส รามคำแหง
ชื่อประเภทเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์(กองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์และท้องไม่พร้อม) เลขที่บัญชี 020109382174