ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
นิมิตร์ เทียนอุดม หนึ่งในคณะกรรมการ (บอร์ด) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรเอกชน กล่าวว่า ในวันนี้ (7 พฤศจิกายน) มีการประชุมครั้งที่ 11/2565 ของบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริการจัดก

แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประสานเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สสส. ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ภาค และ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อการจัดการโควิด-19 ในชุมชน โดยมีจุดมุ่

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วย

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพวันนี้ (28 พ.ย.62) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้เข้ายื่นจดหมายถึงประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข กรณีกรรมการฯได้มีการออกแนวปฏิบัติการให้คำแนะนำและแบบบันทึกความยินยอมในการเลือกรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่ง

วันนี้ 16 ส.ค. 2562 โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายผู้ป่วยโรคไต และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้แถลงหลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการแ

-->