ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
กองบรรณาธิการ หลายวันก่อนสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ได้ให้บริการปรึกษาจากผู้รับบริการรายหนึ่ง ว่าแฟนของเธอ ซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และอยู่ในเรือนจำ กำลังจะขาดยาต้านไวรัส เนื่องจากไม่สามารถออกมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคมได้เธอ

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม หลังจากที่โรงพยาบาลหลายแห่งจ่ายยาต้านไวรัสให้กับผู้ติดเชื้อฯ ได้น้อยลงนั้นนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ให้ข้อ

เรื่อง: ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่มี ‘พระราชบัญญัติสิทธิบัตร’ ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ประเทศไทยได้แก้ไขกฎหมายฉบับนี้มาแล้วสองครั้ง แต่ละครั้งสร้างผลสะเทือนต่ออุตสาหกรรมยาภายใน

-->