ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เพราะเราเชื่อว่า คนรุ่นใหม่เป็นความหวัง มีความฝันและเป็นนักออกแบบอนาคตของสังคม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม ต้องการสร้างพื้นที่พลเมืองที่มีความหมายมากกว่าการรอรับสิ่งที่รัฐเลือกให้ โครงการ Young Policy makers คือโครงการที่ชวนกั

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม #เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม #wefair เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันยื่น 43,826 รายชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายร่างพร

9 มิถุนายน 2565 ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการยืนยันแสดงเจตนารมณ์ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง ผลักดันบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าให้เป็นหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงวัยทุกคนบนแผ่นดินไทย ด้วยหลักความเป็นธรรม เสมอภาค นายนิม

แถลงการณ์คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนนับตั้งแต่ประชาชน 13,246 รายชื่อยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จึงส่งร่าง

กองบรรณาธิการเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการถ้าพูดคำว่า ‘รัฐสวัสดิการ’ ความคิดแรกๆ ที่คุณจะนึกถึงคืออะไร?มีความเป็นไปได้หลายอย่าง-คนจน คนแก่ เรียนฟรี รักษาฟรี แต่ความคิดที่มักหายไปในช่องว่างคือคนรุ่นใหม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ? อาจเป็นเพ

-->