ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
แถลงการณ์คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนนับตั้งแต่ประชาชน 13,246 รายชื่อยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จึงส่งร่าง

กองบรรณาธิการเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการถ้าพูดคำว่า ‘รัฐสวัสดิการ’ ความคิดแรกๆ ที่คุณจะนึกถึงคืออะไร?มีความเป็นไปได้หลายอย่าง-คนจน คนแก่ เรียนฟรี รักษาฟรี แต่ความคิดที่มักหายไปในช่องว่างคือคนรุ่นใหม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ? อาจเป็นเพ

ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการประชาชนทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นหลักป

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการกว่า ๒๐๐ คนจัดกิจกรรมปาร์ตี้ปิ่นโต นัดกินข้าวหน้าทำเนียบรัฐบาล ทวงลายเซ็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้รับรองร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัว

12 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้ส่งตัวแทนเข้าพบนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่ภาคประชาชนได้ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อ

-->