ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
แถลงการณ์เนื่องในวันรณรงค์เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimination’s Day)1 มีนาคม 2564เครือข่ายประชาชนด้านเอดส์ เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ที่มีลักษณะเลือกปฏิบั

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันยื่นหนังสือเรื่องห้ามสถานศึกษาบีบบังคับนักเรียน/นิสิตนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษา และใ

When Jeed found out he was living with HIV he made funeral arrangements so that his mother wouldn’t have to.Over 20 years later, and now in his 40s, he’s benefited from advancements in HIV medicines.However, not all treatment is equal, an

หนุ่มเมืองราดคำถามที่ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมมักจะถาม สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ว่า ถ้าทำแท้งได้ไหม ผิดกฎหมายไหม? ทำที่ไหนถึงจะปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการถูกจับ?การทำแท้งถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จริงอยู่ว่า ประเทศไทย

พรรณอุมา สีหะจันทร์“ผมเรียนจบด้านสาธารณสุขมาครับ มีหน่วยงานไหนที่ไม่ตรวจเลือดเอชไอวีบ้าง เพราะผมมีเชื้อเอชไอวี ผมจะสมัครงานที่ไหนได้ครับ?”“หนูไปสมัครงานที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะ เค้าให้ตรวจเอชไอวีด้วย ถ้าหนูมีเชื้อฯ เขาจะรับไหมคะ มีที่ไห

-->