aidsaccess.com
ปรึกษาเรื่องเอดส์และห้องไม่พร้อม โทร 1663
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม วันตับอักเสบโลก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและภาคียื่นจดหมายต่อรัฐมนต

วันที่ 8 สิงหาคม สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 แถลงข่าว “หญิงท้องไม่พร้อมถูกปฏิเสธยุติการตั้งครรภ์ แม้อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่ทำได้” ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์แฟนเพจ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนว

ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา/ช่วยเหลือ ส่งต่อ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมผ่านสายด่วน 1663 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาโครงการฯ 24 เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282-283 โครงการเซ็นเตอร์เพลส รามคำแหง

6 มิ.ย. 2560 สำนักข่าวประชาไทย เครือข่ายจากทั่วประเทศรวมกันนับพันคนหน้าตึก UN ค้านแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้ กฎหมายใหม่ลดบทบาทภาคประชาชน กระบวนการไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น ให้อำนาจผู้ให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขมากกว่าผู้ใช้บริการ 49 ล้านคน ส

-->