ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
“อนุทิน”เปิดโครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสตับอักเสบ ซีดึง 6 อปท.ร่วมคัดกรองตับอักเสบซี หากเจอให้ยารักษาทันที เป็นโมเดลก่อนขยายทั่วประเทศ ปลดล็อกเงื่อนไข แพทย์ทั่วไป รพ.อำเภอที่อบรมให้จ่ายยาได้ มอบ อภ.ผลิตยาช่วยราคาถูกลงครึ่งหนึ่

ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นยาที่เริ่มต้นวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนอเมริกัน งานศึกษาวิจัยนี้ถูกขายสิทธิให้กับบริษัทยาข้ามชาติไปพัฒนาต่อเพื่อใช้รักษาโรคโควิด เมื่อขึ้นทะเบี

ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะที่มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเ

เจ็ดองค์กรภาคประชาสังคมมีจดหมายถึงกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ต่อรองราคายาโมลนูพิราเวียร์ที่กำลังจะจัดซื้อในเดือนธันวาคมสำหรับผู้ป่วย 2 แสนรายให้ได้ราคาที่เหมาะสม และนำเข้ายาชนิดนี้เดียวกันที่ราคาถูกกว่าเกือบ 50 เท่าจากอินเดียมาใช้แทนหลังจากนั้นในจด

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ส่งจดหมายถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอให้กรมฯ พิจารณาและมีคำสั่งยก (ปฏิเสธ) คำขอรับสิทธิบัตรยารักษาโควิด 19 ที่ชื่อว่า “เรมดิซิเวียร์” (Remdesivir) เพราะคำขอฯ ขาดคุณสมบัติไม่สมควรได้รับสิทธิบัตรบริษัทจีเลด ไซแอนเซส,

-->