ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
จากกรณีที่เด็กหญิงอายุ ๑๕ ปีคลอดเด็กออกมาแล้วนำไปฝังดินนั้นนายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ให้ความเห็นว่า เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นการตกเล

-->