ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ประเด็นหลักของวันเอดส์โลกเมื่อวันที่1ธันวาคม2561ที่ผ่านมาคือ“รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไหม”ซึ่งในประเทศไทยแปลงเป็นคำขวัญว่า“ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์”การชูประเด็น“รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไหม”เป็นการส่งเสียงไปยังผู้คนทั่วโลก

ในครั้งที่แล้ว มีผู้อ่านเขียนถามมาว่า “บริการอนามัยเจริญพันธุ์ คืออะไร?”ก็ต้องขอตอบและทำความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ กันเลยว่า คืออะไร และมีอะไรบ้างในมาต

ธิติพร ดนตรีพงษ์ตอนที่แล้ว ได้พูดถึงการมีเครื่องมือตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองขายว่า อาจจะตอบโจทย์การเข้าถึงการตรวจเอชไอวีมากขึ้น แต่ต้องช่วยกันคิดต่อว่า จะทำอย่างไรให้คนที่ไม่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยง แต่จริงๆ แล้ว “เสี่ยง” ได้เห็นสถานการณ์ของต

จากกรณีที่เด็กหญิงอายุ ๑๕ ปีคลอดเด็กออกมาแล้วนำไปฝังดินนั้นนายสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ให้ความเห็นว่า เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นการตกเล

ธิติพร ดนตรีพงษ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองได้นั้น ได้ปลุกกระแสให้สังคมกลับมาคุยเรื่องเอดส์กันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องเอดส์มานาน โดยเลขาธิการ อย.ระ

-->