ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดกิจกรรม “เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา” และแถลงข้อเสนอของประชาชนที่มีต่อรัฐสวัสดิการ ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯนางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อ

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แถลงข่าว “ประชาชนเชื่อรัฐสวัสดิการเกิดได้ ชี้รัฐต้องจัดสรรงบใหม่ให้เป็นธรรม” ที

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ แถลงข่าว “บัตรคนจนกดเงินสดได้ แจกเงินหวังผล ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ” ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “บำนาญแห่งชาติ” นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิก

รัฐประหาร ทำคนจนเพิ่ม ภาคประชาชนแนะหยุดนโยบายไทยแลนด์แกรนด์เซล มุ่งจัดสวัสดิการถ้วนหน้า ลดเหลื่อมล้ำได้ทันที วันนี้ (18 พ.ย.) เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเวทียุทธศาสตร์ประชาสังคมขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วิพากษ์

.. #คลิปเก่าเล่าวนไป .. ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ 39 ล้านคน แต่มีคนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 10 ล้านคน และในบรรดาคนยื่นแบบภาษีหลายคนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จึงมีคนเสียภาษีจริงๆ 3 ล้าน 3 แสนคนเท่านั้น (เป็นมนุษย์เงินเดือนที่หนีภาษีได้ยาก) ... คนที่ม

-->