ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
.. #คลิปเก่าเล่าวนไป .. ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ 39 ล้านคน แต่มีคนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 10 ล้านคน และในบรรดาคนยื่นแบบภาษีหลายคนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จึงมีคนเสียภาษีจริงๆ 3 ล้าน 3 แสนคนเท่านั้น (เป็นมนุษย์เงินเดือนที่หนีภาษีได้ยาก) ... คนที่ม

-->