ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ แถลงข่าว “บัตรคนจนกดเงินสดได้ แจกเงินหวังผล ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ” ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “บำนาญแห่งชาติ” นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิก

รัฐประหาร ทำคนจนเพิ่ม ภาคประชาชนแนะหยุดนโยบายไทยแลนด์แกรนด์เซล มุ่งจัดสวัสดิการถ้วนหน้า ลดเหลื่อมล้ำได้ทันที วันนี้ (18 พ.ย.) เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเวทียุทธศาสตร์ประชาสังคมขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วิพากษ์

.. #คลิปเก่าเล่าวนไป .. ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ 39 ล้านคน แต่มีคนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 10 ล้านคน และในบรรดาคนยื่นแบบภาษีหลายคนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ จึงมีคนเสียภาษีจริงๆ 3 ล้าน 3 แสนคนเท่านั้น (เป็นมนุษย์เงินเดือนที่หนีภาษีได้ยาก) ... คนที่ม

-->