ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ธิติพร ดนตรีพงษ์เรื่องท้องไม่พร้อม ไม่เป็นเพียงปัญหาหนักใจของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาหนักอกของผู้ชายด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่น วัยเรียนด้วยแล้ว ปัญหาท้องไม่พร้อมจะตามมาด้วยทัศนคติ “ท้องก่อนวัย” หรือ“ชิงสุกก่อนห่าม” เหม

ดาวปราณี“ถ้าทำไม่ได้มึงก็ลาออกไป” ประโยคของนายจ้างพูดกับ ‘มุก’ ขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่ในร้านขนมแห่งหนึ่งมุก สาววัย 20 ปี เป็นลูกจ้างร้านขนมมาเกือบปีแล้ว หน้าที่ของเธอคือดูแลสต็อกขนมและเครื่องดื่ม เธอต้องตรวจสอบสินค้าและยกสินค้

ธิติพร ดนตรีพงษ์น้ำ อายุ 14 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.2 น้ำก็เหมือนวัยรุ่นทั่ว ๆ ไปที่เริ่มมีความรู้สึกชอบ รัก อยากอยู่ใกล้กับเพศตรงข้าม น้ำรู้จักกับ “อาร์ม” รุ่นพี่ อายุ 17 ปี ผ่านโปรแกรมแชทออนไลน์ อาร์มไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว ทั้งคู่คุยผ่า

แม้ว่าในมาตราที่ 5 ของพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะระบุไว้ว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รักษาความลับ และ ความเป็นส่วนตัว ได้ร

ธิติพร ดนตรีพงษ์สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ได้งดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จากปกติที่มีอาสาสมัครให้บริการวันละ 16 คน เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและรับส่งต่ออีก 4 ค

-->